Войти

Авторизация

Имя пользователя
Пароль *
Запомнить меня

Стислий конспект підготовки до ЗНО з української мови та літератури №34 "Складне речення. Складне безсполучникове речення"

Підготовка до ЗНО. Українська мова.
Конспект 34. Складне речення. Складне безсполучникове речення


Безсполучникове складне речення

Безсполучниковим називається складне речення, частини якого об'єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників і сполучних слів. З золота зіткане сяєво ллється, ліс в нім купається, листя сміється.

Вид БСР

Особливості

Приклад

з одно-рідними (одно-типними) частинами

частини відносно рівноправні за змістом

Під ногами джвякотить мокрий сніг, поміж

бур'янами вода дзюрчить, до яруг пробивається, синички пурхають з бур'янини на бур'янину.

з неодно-рідними (різно-типними) частинами

одна з частин  підпо-рядковується  іншій

 з умовним   значенням

 перша частина виражає  умову, за якої можлива дія  другої частини

Горобців боятися — проса не сіяти

 із часовим   значенням

 перша частина вказує на час  здійснення дії, про яку  йдеться в другій частині

Зайде сонце — Катерина по садочку ходить...

 з причиновим   значенням

 друга частина розкриває  причину дії чи стану, про які  йдеться в першій частині

Раптом Грицько стулив рота: вода вже сягала йому до очей.

 з наслідковим   значенням

 друга частина виражає  наслідок або висновок із  того, про що йдеться в  першій частині

Огонь гасне зовсім — у хатці темнісінько...

 з  пояснювальним    значенням

 друга частина розкриває,  пояснює чи уточнює зміст  першої частини

Тільки тепер Богдан упізнав: до нього сходинками спускалася Яринина сестра.

  Більшість безсполучникових складних речень за своєю будовою і змістом синонімічні до сполучникових (складносурядних і складнопідрядних) і легко перебудовуються в них. Але частина безсполучникових складних речень не може перебудовуватися в синонімічні сполучникові.

 

  Між однорідними частинами безсполучникових складних речень виділяють такі основні види смислових зв'язків:
а. одночасність дій, явищ. Дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях;
б. послідовність дій, явищ. Ось день проминув, зник і вечір погожий, ніч криє і місто, і табір ворожий...;
в. зіставлення чи протиставлення змісту частин. Бджоли раді цвіту — люди літу.
  У безсполучникових складних реченнях, що виражають одночасність дій, частини можуть мінятися місцями. Десь скрипів віз; за гаєм, у хуторі, співали дівчата. За гаєм, у хуторі, співали дівчата; десь скрипів віз.
  У безсполучникових складних реченнях зі значенням часової послідовності дій чи зіставними відношеннями частини не можуть міняти місце без порушення смислових зв'язків. У тій хвилі відхилилася запона намету, швидким кроком увійшла до намету Олена.
  За будовою безсполучникові складні речення, що виражають одночасність або послідовність дій, є відкритими синтаксичними одиницями й можуть мати необмежену кількість частин. Країною сонною ніч пролітала; Мовчало таємно південнеє море, Дрімали чинари, схилялися лаври, За темний серпанок ховалися гори.

 

Інтонація в безсполучникових складних реченнях

    У безсполучниковому складному реченні його частини можуть поєднуватися інтонацією переліку, пояснення і зіставлення.
  Інтонація переліку супроводжується невеликою паузою між частинами речення. Кожна частина вимовляється з поступовим підвищенням голосу на початку й незначним його зниженням перед паузою. Гай зелений вже жовтіє, листя опадає, мина тепло, мина добро, холод наступає.
  При пояснювальній інтонації між частинами речення витримується значна пауза, а пояснювані слова логічно наголошуються. Протягом усієї зими я відчував: щось має статись у цьому світі...
Інтонація зіставлення характеризується тим, що між частинами речення витримується тривала пауза, перша частина вимовляється підвищеним тоном, друга — зниженим. У мужички руки чорні — в пані рученька тендітна.

 

Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях

  Залежно від характеру смислових зв'язків та інтонації між частинами безсполучникового складного речення може ставитися кома, крапка з комою, двокрапка або тире.

1. Кома ставиться тоді, коли його частини виражають одночасність, послідовність чи сумісність дій, явищ і поєднуються інтонацією переліку. Гнуться клени ніжними колінами, чорну хмару сріблять голуби.
2. Крапка з комою ставиться замість коми, якщо частини речення досить самостійні за змістом або ж значно поширені чи мають свої розділові знаки. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва; земля квіточки викида, буяє травка молода; все мертве ожива.
3. Двокрапка вживається в таких випадках:
а. якщо друга частина речення пояснює, доповнює чи розкриває зміст першої (між частинами можна вставити а саме). У першій частині таких речень часто є слова так, такий, одно (один, одна); бачити, дивитись, чути, знати, розуміти, пам'ятати, вирішувати та ін. Богдан уперше подумав: може, доведеться їм партизанити.
б. якщо наступна частина виражає причину того, про що йдеться в попередній частині (між ними можна вставити бо, тому що). Духовно багатий може спати спокійно: його не обікрадуть.
4. Тире ставиться, якщо:
а. зміст частин речення протиставляється чи зіставляється (можна вставити а). Дурнів не сіють і не жнуть — вони самі ростуть;
б. у першій частині речення зазначається час або умова того, про що йдеться в другій частині (можна вставити коли, якщо). Цвіте горобина — пора сіяти огірки й помідори.
в. друга частина речення виражає раптовий наслідок, швидку зміну подій чи висновок з дії першої частини (можна вставити через це, тому). Іде весна, іде красна — земля оживає;
г. у другій частині міститься порівняння з тим, про що йдеться в першій частині (можна вставити немов). Говорить — шовком вишиває.

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №53 "Синтаксис. Складне речення. БСР. Складне речення з різними видами зв’язку"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №54 "Синтаксис. Складне речення. БСР. Складне речення з різними видами зв’язку: Продовження"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №55 "Повторення. Виконання комплексних тестів №1"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №56 "Повторення. Виконання комплексних тестів №2"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №57 "Повторення. Виконання комплексних тестів №3"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №58 "Повторення. Виконання комплексних тестів №4"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №59 "Повторення. Виконання комплексних тестів №5"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №60 "Повторення. Виконання комплексних тестів №6"

Новости

Поздравляем всех посетителей нашего сайта с наступающими праздниками!От всего нашего коллектива желаем в Новом году свежих впечатлений, новых знаний, приятного...
Колектив Освітнього порталу "Внешколы" щиро вітає усіх освітян з Днем учителя! Шановні учителі, дякуємо Вам за вашу важливу і складну...

Топ-10

Постмайданное образование Вот уже в четвёртый раз мы составляем рейтинг школ Харькова по результатам сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО или...

© 2013-2018, All rights reserved. Образовательный портал "ВнеШколы"