Войти

Авторизация

Имя пользователя
Пароль *
Запомнить меня

Стислий конспект підготовки до ЗНО з української мови та літератури №32 "Складне речення. Складносурядне речення"

Підготовка до ЗНО. Українська мова.
Конспект 32. Складне речення. Складносурядне речення

 

Складне речення

Складним реченням називається синтаксична одиниця, утворена з двох чи кількох об'єднаних за змістом та інтонацією частин, кожна з яких містить граматичну основу. Просте речення, нагадаємо, має тільки одну граматичну основу.
  У складному реченні налічується стільки частин, скільки в ньому граматичних основ.
 За метою висловлювання складні речення, як і прості, бувають розповідні, питальні та спонукальні, а за інтонацією ― окличні й неокличні.
 Частини складного речення за будовою можуть бути двоскладними й односкладними, поширеними й непоширеними, повними й неповними.
 Частини складного речення можуть поєднуватися лише за допомогою інтонації (безсполучникове) та за допомогою інтонації і сполучників або сполучних слів (складносурядне і складнопідрядне).

 

Складносурядне речення

 Складносурядним називається складне речення, частини якого синтаксично рівноправні й поєднані між собою інтонацією та сполучниками сурядності. Верби сплакували листям, і золоті сльози гнало за водою.
Основними засобами, якими частини поєднуються у складносурядне речення, є
1. зв'язок за змістом;
2. сполучники сурядності;
3. інтонація.
Наприклад, у складносурядному реченні В орача руки чорні, та хліб білий частини поєднані за змістом протиставленням, сурядним сполучником та і спадною інтонацією розповідного речення.

Сполучники 

Смислові відношення
між частинами  ССР

Значення

Приклад

Єднальні

 єднальні і  приєднувальні 

перелік; одночасність або послідовність дій

 і (й), та (= і), та й, і...і, ні...ні, ані...ані,  також, не тільки...а й, як...так і

 Протиставні 

 протиставні і  зіставні

зміст другої частини зіставляється із змістом першої або протиставляється їй як несумісний, контрастний

 а, але, та (= але), зате, проте, однак  (одначе), так

Розділові

 розділові

передають події, що чергуються або виключають одна одну

 або, чи, або ... або,  чи ... чи, то ... то,  чи то... чи то, не то ... не то, хоч ... хоч

 

Розділові знаки між сурядними частинами складного речення

У складному реченні між сурядними частинами можуть ставитися кома, крапка з комою або тире.
1. У складному реченні між сурядними частинами, з'єднаними сполучниками сурядності і (й), та, а, але, ні... ні, зате, проте, однак, або, чи, то ... то, або ... або, чи ... чи та ін., звичайно ставиться кома. На золоті крил із-під тучі бджола вилітає у світ, і вишням хустини пахучі на плечі розвішує цвіт.


2. Кома не ставиться перед одиничними сполучниками і (й), та (= і), або, чи (=або), якщо вони поєднують дві частини-еквіваленти:
а. питальних речень. На морі які дороги і як його їх шукати? Але: І хто є відважний, і хто нас поборе? (сполучники повторюються);
б. спонукальних речень. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе!;
в. окличних речень. Який чудовий кругозір і даль яка барвиста!;
г. номінативних речень. Степ і вітер. Степ і тиша. Степ і сонце. Але: І сніг, і дощ... (сполучники повторюються);
ґ. безособових речень з однотипними головними членами. Сумно й глухо. Але: Поночіє, й стає холодніше (різні типи головних членів).


3. Кома не ставиться перед неповторюваними сполучниками і (й), та (= і), або, чи (= або), якщо сурядні частини мають спільне слово (другорядний член речення, частку або вставне слово). Ряса в нього [диякона] була підібрана і поли засунуті спереду за пояс.


4. Якщо сурядні частини складного речення дуже поширені або вже мають всередині розділові знаки, то на межі частин перед сполучниками може ставитися крапка з комою. Поблизу у траві засюрчав коник; а десь далеко ударив перепел, а там, над шляхом, понеслась-полилась, наче срібний дзвіночок, жайворонкова пісня.


5. Якщо частини складносурядного речення виражають швидку зміну подій, наслідок або різке протиставлення, між ними ставиться тире. Став [Олег] ногою на череп — і раптом з нього виповзла змія.


6. Якщо друга частина складносурядного речення виражає наслідок, може ставитися кома й тире. Хтось ударив без жалю по серці моїм,— і забилося серце в вогні золотім.

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №49 "Синтаксис. Складне речення. ССР"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №50 "Синтаксис. Складне речення. ССР: Продовження"

Новости

Поздравляем всех посетителей нашего сайта с наступающими праздниками!От всего нашего коллектива желаем в Новом году свежих впечатлений, новых знаний, приятного...
Колектив Освітнього порталу "Внешколы" щиро вітає усіх освітян з Днем учителя! Шановні учителі, дякуємо Вам за вашу важливу і складну...

Топ-10

Постмайданное образование Вот уже в четвёртый раз мы составляем рейтинг школ Харькова по результатам сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО или...

© 2013-2018, All rights reserved. Образовательный портал "ВнеШколы"