Войти

Авторизация

Имя пользователя
Пароль *
Запомнить меня

Стислий конспект підготовки до ЗНО з української мови та літератури №12 "Іменник ІІ"

Підготовка до ЗНО. Українська мова.
Конспект 12. Іменник ІІ

 

Відміни

перша

 іменники жін., чол., спільн. роду на ,

 весна, кутя, груша, дядя, суддя, сирота,  старшина

друга

 іменники чол. роду на або з основою на приголосний; сер. роду на , ,  -я 

 Дніпро, батько, грім; гроно, сонце, весілля

третя

 іменники жін. роду з основою на приголосний + слово мати

 подорож, любов, ненависть, міць

 четверта 

 іменники сер. роду на (після шиплячих) і із суфіксами -ат-, -ят-, -ен- при  відмінюванні

 лоша (лошати), ім'я (імені), хлоп’я    (хлоп’яти)

 

Поділ іменників І і II відмін на групи

I відміна

 тверда 

 іменники на

 робота, воєвода, староста, книга 

м'яка

 іменники на

 праця, хвиля, надія

 мішана 

 іменники на після ж, ч, ш 

 межа, задача, тиша, теща

 

II відміна

тверда 

 іменники чол.  роду з кінцевим твердим приголосним, крім шиплячих; іменники з  основою на , ер, ір, ор, ур, юр і з постійно наголошеними ар, яр, ир; іменники чол. і сер.  роду на

 чуб, жир, сувенір, професор,  касир (касира, касиром), Петро,  весло

м'яка

 іменники чол.  роду з кінцевим м'яким приголосним; іменники з основою на -ар, ир, якщо  ці суфікси ненаголошені або при відмінюванні наголос переходить на закінчення;  іменники сер. роду на ,- я

 день, лікар (лікаря, лікарю),  кобзар (кобзаря, кобзарю...),  море, знання

 мішана 

 іменники чол.  роду з кінцевим шиплячим; назви людей за родом діяльності, з основою  на -яр і наголосом на закінченні при відмінюванні; іменники сер. роду на після шиплячих

 ніж, слухач, школяр, дощ, пісняр  (пісняра, пісняреві ...); ложе,  плече, явище

 

Правопис складних іменників

Разом

Через дефіс

за допомогою сполучних о, е, є або без них поєднанням кількох основ: перекотиполе, чорнозем, телерадіостанція, двохсотріччя, але 200-річчя

із першими частинами віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-, унтер-, штаб-, штабс-: віце-президент, екс-чемпіон, міні-комп’ютер, обер-лейтенант, унтер-офіцер

із першими частинами пів-, напів-, полу-; авіа-, авто-, аудіо-, біо-, відео-, електро-, кіно-, космо-, лже-, макро-, метео-, мілі-, мото-, нео-, псевдо-, радіо-, супер-, теле-, турбо-, фото- тощо: півріччя, напів’ява, полумисок, але пів-Харкова; авіапошта, біохімія, відеодиск, макрорельєф, супер’яхта

без сполучних голосних із двох іменників, які означають близькі або протилежні поняття; посади і звання; власні назви; назви сторін світу і рослин; одиниці виміру: крісло-ліжко, гала-концерт, Переяслав-Хмельницький, генерал-майор, норд-ост, мати-й-мачуха, ампер-година, людино-день (трудодень), гамма-промені.

 

Імена по батькові

 Чоловічі 

 -ович: Петрович, Андрійович, але Савич, Ілліч, Хомич, Лукич, Кузьмич 

Жіночі

 -івн-/-ївн-: Василівна, Кузьмівна, Миколаївна / Миколівна, Іллівна

 

 Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

-а/-я

-у/-ю

 назви осіб, предметів, тварин, дерев, квітів, імена,  прізвища: учня, Івана, поїзда, вовка, дуба, фікуса

 назви організацій, будівель, приміщень, їх частин: університету,  метрополітену, але хліва, карниза, ліфта, монастиря, млина, гаража

 назви населених пунктів, географічні назви з наголосом на  кінцевому складі: Києва, Харкова, Дніпра́, о. Колгуєва

 слова зі значенням місця, простору, складні слова: степу, лісу,  газопроводу, але берега, горба, ліска, садка

 міри довжини, ваги, назви днів тижня, місяців: метра,  місяця, вівторка, серпня, але року, віку

 назви почуттів, процесів, ознак, абстрактних понять: болю, розвитку,  конфлікту, огляду

 грошові знаки, числові назви, терміни: долара, мільйона,  номера, атома, відмінка, але пункту

 назви річок, озер, гір, островів, країн, областей: Байкалу, Азербайджану,  Донбасу

 назви речовин, матеріалів: чаю, меду, але хліба

 літературознавчі терміни: жанру, сюжету

 ігри, танці: тенісу, вальсу, але гопака

 явища природи: смерчу, граду, вітру

 збірні поняття, трави, кущі: квартету, ячменю, споришу, бузку, але   вівса, табуна

 Деякі іменники мають подвійне закінчення: гурта/гурту, моста/мосту, стола/столу, двора/двору, полка/полку; буряка (одиничне)   і буряку (збірне), папера (документ) і паперу (матеріал)

 

Рід незмінюваних іменників

 назви осіб

 відповідно до статі: мсьє – чол. р.; мадам – жін. р.

 назви тварин

 переважно чол. р.: кенгуру, поні. АЛЕ: цеце (муха) – жін. р.

 назви неістот

 сер. р.: кашне, шосе

 власні назви

 за загальною назвою: Туапсе – місто (сер. р.); Міссурі – річка (жін. р.)

 складноскорочені слова 

 за головним словом: ГЕС – гідроелектростанція (жін. р.)

 

Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

1. У називному відмінку вживаються:
а. закінчення : сіни, окуляри, штани, ночви, висівки, сходи, джинси, в'язи, збоїни;
б. закінчення (після голосних ): радощі, ножиці, двері, дріжджі, помиї;
в. закінчення (): вила, ворота, дрова, ясна, ясла, вінця.
2. У родовому відмінку виступають:
а. закінчення -ей: грошей, дверей, саней, сіней;
б. закінчення -ів (-їв): граблів (і грабель), окулярів, Гімалаїв, сходів, радощів;
в. нульове закінчення: вил, воріт, конопель, дров, ночв (і ночов), ясел, ясен.
3. У давальному відмінку виступають:
а. закінчення -ам: вилам, ночвам, радощам, штанам (і штаням), яслам;
б. закінчення -ям в іменниках із м'якою основою: вінцям, граблям, штаням, дітям.
4. У знахідному відмінку вживаються форми однакові з називним та/або родовим відмінком: вила, вінця, граблі, дріжджі, окуляри; батьків, людей; пасти гусей (гуси).
5. В орудному відмінку виступають:
а. закінчення -ами в іменниках, які в називному відмінку мають закінчення , або (після шиплячого): вилами, окулярами, сходами, веселощами;
б. закінчення -ями (орфографічно) в іменниках, які в називному відмінку закінчуються на , , : вінцями, ножицями, коноплями, Піренеями, граблями;
в. закінчення -ми: гусьми, дітьми, людьми, курми, сіньми; можливі паралельні форми: грішми (і грошима), дверми (і дверима), ворітьми (і воротами), саньми (і санями).
6. У місцевому відмінку залежно від характеру основи (тверда чи м'яка) вживаються закінчення -ах, -ях: на вилах, на воротах (рідше – на воротях), у ночвах.

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №18 "Іменник 3"

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №19 "Іменник 4"

Новости

Поздравляем всех посетителей нашего сайта с наступающими праздниками!От всего нашего коллектива желаем в Новом году свежих впечатлений, новых знаний, приятного...
Колектив Освітнього порталу "Внешколы" щиро вітає усіх освітян з Днем учителя! Шановні учителі, дякуємо Вам за вашу важливу і складну...

Топ-10

Постмайданное образование Вот уже в четвёртый раз мы составляем рейтинг школ Харькова по результатам сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО или...

© 2013-2018, All rights reserved. Образовательный портал "ВнеШколы"