Войти

Авторизация

Имя пользователя
Пароль *
Запомнить меня

Стислий конспект підготовки до ЗНО з української мови та літератури №1 "Фонетика"

Підготовка до ЗНО. Українська мова.

Конспект 1. Фонетика.

 

Звуки мовлення

  Голосні: [і], [и], [е], [у], [о], [а]

  Приголосні: [б], [п], [д], [д' ], [т], [т' ], [ш], [с], [с' ], [ґ ], [к], [ф], [ж], [з], [з' ], [г], [х], [дж], [дз], [дз' ], [ч], [ц], [ц' ], [в], [й], [м], [н], [н' ], [л], [л' ], [р], [р' ]

 

Класифікація приголосних звуків

 

Тверді:[б], [п], [д], [т], [ґ], [к], [ф], [ж], [ш], [з], [с], [г], [х], [дж], [ч], [дз], [ц], [в], [м], [н], [л], [р]

  М’які: [д'], [т'], [з'], [с'], [дз'], [ц'], [л'], [н'], [р'], [й]

  Пом’якшені: [б], [п], [в], [м], [ф], [г], [к], [х], [ґ], [ж], [ч], [ш], [дж]

 

 

Дзвінкі

[б]

[д]

[д']

[ґ]

[ж]

[з]

[з']

[г]

[дж]

[дз]

[дз']

[-]

Глухі

[п]

[т]

[т']

[к]

[ш]

[с]

[с']

[х]

[ч]

[ц]

[ц']

[ф]

 

Співвідношення звуків і букв

 

   1. 1. я, ю,є позначають 1 звук у середині та кінці слова після приголосного: ряд [р'ад];
   2. 2. я, ю,є позначають 2 звуки на початку слова, у середині та кінці слова після голосного, м’якого знака чи апострофа: яблуко [йаблуко],  в’юн [вйун];
   3. 3. ї, щ завжди позначають 2 звуки: їжак [йіжак], щука [шчука];
   4. 4. дж, дз позначають 1 звук у корені слова, а 2 звуки – коли д належить до префікса, а з або ж – до кореня: дзюдо [дз'удо], віджати             [в´іджати];
   5. 5. оглушення дзвінких не відбувається, окрім слів легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю у яких звук [г] наближається до звука [х]: ле[х]ко;
   6. 6. одзвінчення глухих перед дзвінкими: просьба [проз'ба], лічба [л'іджба], вокзал [воґзал], боротьба [бород'ба], айсберг [айзберг], якби [йаґби];
   7. 7. м’який знак та апостроф у фонетичній транскрипції не позначаються: б’ють [бйут'];
   8. 8. подвоєння та подовження приголосних передається одним звуком: миттю [мит':у];
   9.   9. уподібнення приголосних: сміється – сміє[ц':]я, на дошці – на до[с'ц']і, принісши – прині[ш:]и, вчишся – вчи[с':]я, пісня – пі[с'н']я, безжурний – бе[ж:]урний.

 

Склад і наголос

  Склад – це частина слова чи мовного потоку, яка вимовляється одним поштовхом повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків: ко-ро-ва,о-лі-вець,син.

  Посилення голосу на одному зі складів слова називається наголосом. Склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Усі інші склади у слові – ненаголошені.

  Запам’ятайте наголошування таких слів:
асиме́трія, вимо́ва, дочка́, катало́г, кварта́л, кіломе́тр, кропива́, нови́й, одина́дцять, озна́ка, о́лень, по́друга, ра́зом, спи́на, сере́дина, украї́нський, принести́, завда́ння, фо́льга, русло́, пере́кис, ко́лесо, індустрія, мабуть, по́ми́лка, весня́ни́й, пе́рві́сний тощо.

 

Основні правила складоподілу

 1. 1. Якщо між голосними 1 приголосний, то він належить до наступного складу: ми-то.
 2. 2. Якщо між голосними декілька приголосних, то букви й, в, р, л, які йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а ті, що стоять після й,в,р,л, – до наступного: не-гай-но,дій-ство,не-дав-но,чар-ка,мор-ський,пал-ка,риль-це.
 3. 3. Якщо другим приголосним є й, р, л, то разом із попереднім він відходить до наступного складу: ви-б'ю,ви-п'ю,по-мру,гу-блю,мо-крий.
 4. 4. Якщо між голосними стоїть кілька інших приголосних, то після наголосу один з них відходить до попереднього складу, а решта – до наступного: ден-це,ліж-ко,роз-тин,гос-трий.
 5. 5. Якщо кілька приголосних стоять після ненаголошеного складу, то всі вони, крім й, в, р, л, відходять до наступного: ве-сна,ка-зкар,пар-тер,пор-твейн,вів-чар,бай-стрюк,сіль-ський.

Український алфавіт

 

Аа [а]

Бб [бе]

Вв [ве]

Гг [ге]

Ґґ [ґе]

Дд [де]

Ее [е]

Єє [є]

Жж [же]

Зз [зе]

Ии [и]

Іі [і]

Її [ї]

Йй [йот]

Кк [ка]

Лл [ел]

Мм [ем]

Нн [ен]

О [о]

Пп [пе]

Рр [ер]

Сс [ес]

Тт [те]

Уу [у]

Фф [еф]

Хх [ха]

Цц[це]

Чч [че]

Шш [ша]

Щщ [ща]

ь [м’який знак]

Юю [ю]

Яя [я]

 

Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №1 "Фонетика. Графіка"

Новости

Поздравляем всех посетителей нашего сайта с наступающими праздниками!От всего нашего коллектива желаем в Новом году свежих впечатлений, новых знаний, приятного...
Колектив Освітнього порталу "Внешколы" щиро вітає усіх освітян з Днем учителя! Шановні учителі, дякуємо Вам за вашу важливу і складну...

Топ-10

Постмайданное образование Вот уже в четвёртый раз мы составляем рейтинг школ Харькова по результатам сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО или...

© 2013-2018, All rights reserved. Образовательный портал "ВнеШколы"