Войти

Авторизация

Имя пользователя
Пароль *
Запомнить меня

Краткий конспект подготовки к ЗНО по истории Украины №29 "Україна в ХVІ – ХІХ ст."

Підготовка до ЗНО. Історія України.
Конспект 29. Україна в ХVІ – ХІХ ст.


1. Зимівник – господарство, хутір у запорізьких, чорноморських і в частини донських козаків, де вони перебували, коли не було військових дій (особливо взимку). Спочатку зимівники використовували для утримання худоби взимку. Згодом поряд зі скотарством розвивалося землеробство, бджільництво тощо. Ці запорожці займали підлегле становище щодо січових козаків. Головним завданням власників зимівників було забезпечення січових козаків продуктами.
2. Клейноди – символи-відзнаки українського козацтва. Наприклад, булава – відзнака гетьманської влади та кошового отамана на Січі;, корогва – прапор.
3. Балада – жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом.
4. Гравюра – вид графічного мистецтва, створення тиражованих зображень шляхом контрастного друку з рельєфних поверхонь або через трафарет. Кожен відбиток з друкарської форми вважається авторським твором.
5. Конфедерація – союз держав, кожний член якого зберігає незалежність, має власні органи державної влади та управління, але водночас створює спеціальні органи для координації діяльності в певних, чітко визначених сферах (насамперед військовій, рідше зовнішньополітичній, економічній та інших сферах).
6. Протекторат – форма залежності однієї держави від іншої або суспільства від якоїсь особи, коли основні питання суспільно-політичного життя регулює протектор.
7. Компанійці – вільнонаймані («охотницькі») полки Гетьманщини, створені в 60-70-х роках XVII століття. Виконували військово-політичні функції, несли сторожову та розвідувальну службу, а також брали участь у військових діях.
8. Наказний гетьман – в Україні у XVII – XVIII ст. особа, що тимчасово обіймала посаду гетьмана (отамана). Наказного гетьмана обирала козацька старшина чи призначала генеральна старшина, як правило зі свого складу в разі смерті (в цьому випадку наказний гетьман виконував обов’язки до обрання постійного гетьмана) або тривалої відсутності гетьмана (отамана).
9. Бароко – стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі початку XVI – кінця XVIII ст. Хронологічно бароко слідує за Ренесансом, за ним слідує Класицизм. За естетичним визначенням, бароко – стиль, що виникає на хвилі кризи гуманізму. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи. Засновником бароко в Італії вважають Мікеланджело Буонаротті.
10. Буржуазія – соціальна верства або суспільний клас; частина суспільства, зайнята підприємницькою діяльністю, власники засобів виробництва.
11. Пролетаріат – нижчий, найбідніший соціальний клас суспільства, який не має власності і для якого основним джерелом засобів для життя є продаж власної робочої сили.
12. Масонство – морально-етичний рух у вигляді закритої організації. Найбільш поширене означення масонства – це «система моралі, викладена в алегоріях та проілюстрована символами»; також – всесвітнє братство, всесвітній Орден: масони – це члени духовно-етичних організацій «вільних каменярів».
13. Просвітництво – це широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII – XVIII століття. Представники цієї течії: вчені, філософи, письменники – вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого – реформування суспільства відповідно до принципів, продиктованих розумом. Просвітники мали широкий світогляд, в якому виділялися концепція освіченого абсолютизму, ідея цінності людини, критика церкви, патріотизм, осуд експлуатації людини людиною, утвердження самосвідомості й самооцінки особи. Цим просвітники відрізняються від просвітителів, якими є всі носії освіти і прогресу.
14. Монополія – виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб (олігополія) чи державі. В іншому значенні – підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку.
15. Акціонерне товариство – один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства (акціонерів). Акціонерні товариства створюються в формі публічних або приватних товариств.
16. Радикалізм – напрям, який прагне ґрунтовних змін тих чи інших державних або суспільних відносин, як правило, вважаючи крайні засоби за головні, а рішучі зміни – за кінцеві.
17. Соціалізм – соціально-економічні ідеї, «вчення» та ідеології, основним гаслом яких є соціальна справедливість.

Онлайн-тест підготовки до ЗНО з історії України №29 "Повторення теми: Україна в ХVІ – ХІХ ст." 

Новости

Поздравляем всех посетителей нашего сайта с наступающими праздниками!От всего нашего коллектива желаем в Новом году свежих впечатлений, новых знаний, приятного...
Колектив Освітнього порталу "Внешколы" щиро вітає усіх освітян з Днем учителя! Шановні учителі, дякуємо Вам за вашу важливу і складну...

Топ-10

Постмайданное образование Вот уже в четвёртый раз мы составляем рейтинг школ Харькова по результатам сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО или...

© 2013-2018, All rights reserved. Образовательный портал "ВнеШколы"