Войти

Авторизация

Имя пользователя
Пароль *
Запомнить меня

Краткий конспект подготовки к ЗНО по истории Украины №8 "Узагальнення з тем «Найдавніші часи» і «Київська Русь»

Підготовка до ЗНО. Історія України.
Конспект 8. Узагальнення з тем «Найдавніші часи» і «Київська Русь»

 

Найдавніші часи. Початки людської цивілізації

1. Привласнювальний тип господарства – перша в історії форма господарювання, коли люди споживали готові продукти природи. До цих занять відносять: полювання, збиральництво, рибальство.
2. Відтворювальний тип господарства  спосіб життя, який ґрунтується на землеробстві та скотарстві. У цьому випадку люди вже споживають продукти, створені власне ними.

 

Державний лад грецьких колоній

1. Колонізація – заселення та освоєння вільної території, а також загарбання якоїсь країни або краю, що супроводжується визиском, підкоренням, або іноді винищенням місцевого населення.
2. Республіка  форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноваженнями; існує поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.

 

Київська Русь

1. Велике розселення слов’ян – переселення слов’ян, яке відбулося в Європі у VI  VII ст. в процесі Великого переселення народів.
2. Язичництво – релігійні вірування, обожнення сил природи, тварин та рослин, а також людиноподібних істот: русалок, мавок тощо
3. Полюддя – процес об’їзду князем підвладних йому земель з метою збору данини.
4. Сюзеренітет-васалітет – система правовідносин, побудована на особистій залежності одних феодалів від інших, отримала широке розповсюдження в країнах Європи (в тому числі в Київській Русі) в період середньовіччя. Ця система земельних відносин передбачала те, що васали визнавали над собою зверхнiсть сильнiшого (сюзерена). Васал отримував вiд сеньйора феод (спадкове земельне володiння) i був зобов`язаний нести за це вiдповiднi повинностi (вiйськову службу i т.п).
5. Вотчина (отчина) – одна з форм феодальної землевласностi в часи Київської Русi. Походить вiд слова «отчина», тобто батькiвська власнiсть, що переходила у спадок. Виникла в X  XI ст. (князiвська, боярська, монастирська) в процесi формування приватної власностi на землю; успадкована феодальна земельна власнiсть (на вiдмiну вiд подарованої – помiстя).
6. Митрополія – церковно-територіальна одиниця, яку очолює митрополит.
7. Парафія – нижча церковна адміністративна одиниця, фактично територія, на якій живуть члени громади, вірні одному храму.
8. Унітарна держава – форма територіального устрою, за якою держава є єдиною та цілісною, та територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами.
9. Федеративна держава – форма територіального устрою, за яким держава є союзною та складається с кількох державних утворень, що мають певну політичну самостійність.
10. Олігархія – правління нечисленної групи заможних і впливових людей.
11. Монархія  форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю (необмежена, абсолютна монархія) або частково (обмежена, конституційна монархія) належить одній особі  спадкоємному монархові.

 

Боротьба проти монголо-татарських завойовників

1. Золота Орда  держава кочівницького типу, що існувала між 1240 –1502 роками у степах Східної Європи, Центральної Азії та Західного Сибіру. Виникла на базі монгольських завоювань 1220  1240-х років.
2. Орда – військо кочовиків, а також місце, де перебувала ставка хана.
3. Улус  Володіння монгольського хана на території Центральної Азії і Східної Європи. Після смерті Чингісхана його держава розпалась на кілька великих володінь, або улусів, які були поділені між його синами та внуками.

 

Культура ІХ  ХІІ ст.

1. Етнос  історично сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину мову, загальні риси й стабільні особливості культури і психології.
2. Ікона  живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого Письма.
3. Фреска  живопис на вологій штукатурці, одна із технік настінного малярства. Фресками називають також твір, виконаний у цій техніці.
4. Книжкова мініатюра  твір образотворчого мистецтва невеликого розміру в рукописах, книгах, на полотні тощо, відзначається особливо тонкою технікою виконання.

 

Українські землі у складі іноземних держав

1. Ставропігія  автономна православна церковна одиниця (церква, монастир, братство), яка підлягає юрисдикції не місцевому ієрархові, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами (догляд над духовенством, іноді навіть над ієрархами).

Online-тест підготовки до ЗНО з історії України №8 "Узагальнення з тем: «Найдавніші часи» і «Київська Русь»."

Новости

Поздравляем всех посетителей нашего сайта с наступающими праздниками!От всего нашего коллектива желаем в Новом году свежих впечатлений, новых знаний, приятного...
Колектив Освітнього порталу "Внешколы" щиро вітає усіх освітян з Днем учителя! Шановні учителі, дякуємо Вам за вашу важливу і складну...

Топ-10

Постмайданное образование Вот уже в четвёртый раз мы составляем рейтинг школ Харькова по результатам сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО или...

© 2013-2018, All rights reserved. Образовательный портал "ВнеШколы"